Pomorski odjel

Odjel za komunikologiju

Natječaj za dodjelu A kategorije državnih stipendija

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2018./ 2019. godinu. Tekst Natječaja i...

Delegacija kineskih predstavnika medija posjetila Odjel za komunikologiju

Delegacija predstavnika medija NR Kine na čelu s glavnom tajnicom udruženja svih kineskih medija i urednicima i direktorima najvećih kineskih medijskih kuća: People’s Daily Online, China Daily, China News Service, posjetili su...

Prof. dr. sc. Pero Maldini bio na studijskom boravku u SAD-u

Prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju, od 28. kolovoza do 16. rujna bio je na studijskom boravku u Sjedinjenim Američkim Državama. Program boravka obuhvatio je...

Odluka o dodjeli “A” državnih stipendija

Temeljem odluke Senata, na sjednici od 24. siječnja 2018., Mislav Ćimić je, kao najbolji student na Odjelu za komunikologiju

Studentska debata na Odjelu za komunikologiju

Debata studenata prve godine preddiplomskog studija Mediji i kultura društva, u okviru kolegija Uvod u političku znanost 2, nositelja prof. dr. sc. Pera Maldinija, s temom „Otići iz Hrvatske: Da ili Ne?“...
  • Svi dokumenti
  • Kalendar nastave
  • Pravila studiranja
  • Studentske stipendije
2017 2018
Pravilnik
Pravilnik o studijima i studiranju na UNIDU 2012

Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku utemeljen je 2004. godine započevši svoje djelovanje izvedbom preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva. Taj je studij označio bitnu novinu na Sveučilištu, podjednako svojim programskim sadržajem i organizacijom. U potpunosti sukladan zahtjevima bolonjskog procesa i s vrlo modernim pristupom u izvedbi nastave, studij je označio i početak primjene novoga koncepta u hrvatskom visokoškolskom obrazovnom prostoru.

Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja suvremenih društvenih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Zbog toga je poznavanje oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa od iznimne važnosti. Ono je znatno više od zahtjeva opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban preduvjet za obavljanje brojnih poslova u suvremenim društvima. Zbog toga se iskazuje potreba obrazovanja u ovome području na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.

Komunikologija je znanstvena disciplina u polju društvenih znanosti koja se bavi proučavanjem društvenog komuniciranja, odnosno svim vrstama i oblicima poruka i informacija koje ljudi međusobno razmjenjuju, zakonitostima komuniciranja i komunikacijskih procesa te razvijanju i primjeni komunikacijskih vještina u različitim područjima života i društvenog djelovanja. S obzirom na eminentno društveni kontekst komunikologije, studij javnog komuniciranja pretpostavlja interdisciplinarni pristup i odgovarajuću zastupljenost temeljnih disciplina društvenih znanosti kao što su politologija, sociologija, ekonomija, pravo, psihologija, lingvistika, povijest, filozofija i dr. te tijesnu povezanost s kulturološkim studijama. Uz društvene discipline, studij javnog komuniciranja nužno pretpostavlja i odgovarajuća specijalistička znanja, odnosno praktične komunikacijske vještine i obrazovanje za profesionalne profile u područjima kao što su odnosi s javnošću, novinarstvo i masovni mediji (novine, radio, televizija i novi mediji). Na tome tragu su i nastavni planovi i programi svih triju studija ovoga Odjela.

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA te diplomske studije MEDIJI i ODNOSI S JAVNOSTIMA koji se izvode na Odjelu za komunikologiju obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njihove komparativne prednosti. To su:

§ zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
§ istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini;
§ naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata (na preddiplomskome studiju);
§ sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
§ usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
§ rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenata, individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
§ intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
§ visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
§ naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog;
§ povezanost i suradnja s mnogim hrvatskim i inozemnim sveučilištima i visokoškolskim institucijama.

U okviru Odjela za komunikologiju djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnom gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te televizijski praktikum (TV radionica) koji je osnova sveučilišnoj televiziji što će se uskoro uspostaviti i to kao prva studentska televizija u Hrvatskoj.

Odjel svake godine redovito organizira dva, sad već tradicionalna, međunarodna znanstvena skupa. Prvi je DMD (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Drugi skup je u organizaciji Znanstvenog foruma CPI Zagreb i Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i okuplja znanstvenike u području političkih znanosti i srodnih znanstvenih disciplina koji tematiziraju različite aspekte procesa globalizacije.

Odjel za komunikologiju izdavač je stručnog časopisa ”Medianali” za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnošću koji ima tendenciju prerasti u relevantan znanstveni časopis s međunarodnom referencom.

Na web stranicama Odjela objavljuju se publicistički radovi studenata u okviru ”Unidu e-časopisa”. Studenti Odjela za komunikologiju, pokretači su i sveučilišnog studentskog lista ”Punkt” kojega su najvećim dijelom članovi uredništva i autori priloga.

Redoviti profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof.dr.sc. Mato Brautović mato.brautovic @ unidu.hr +385 20 446 016
prof. dr. sc. Pero Maldini pero.maldini @ unidu.hr +385 20 446 023
dr. sc. Majda Tafra-Vlahović majda.tafra @ gmail.com +385 20 446 016
prof.dr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguž ivona.vrdoljak @ unidu.hr +385 20 445 925

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Marija Dragičević Ćurković marija.dragicevic @ unidu.hr +385 20 445 922
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić ivana.pavlic @ unidu.hr +385 20 445929
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić nstojcic @ unidu.hr +385 20 445 700
dr. sc. Sanja Žaja Vrbica sanja.vrbica @ unidu.hr +385 20 445 702

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Katja Bakija kbakija @ unidu.hr +385 20 446 037
dr. sc. Marija Gjurašić marija.gjurasic @ unidu.hr,
dr.sc. Stijepo Letunić sletunic @ unidu.hr +385 20 445 926
dr. sc. Davor Ljubimir davor.ljubimir @ unidu.hr +385 20 446 015
dr. sc. Marija Martinović marija.martinovic @ unidu.hr +385 20 445 938
dr. sc. Jasenka Maslek jasenka.maslek @ unidu.hr
dr. sc. Matea Matić matea.matic @ unidu.hr +385 20 445 939
dr.sc. Marijana Musladin marijana.musladin @ unidu.hr +385 20 446 011
Davor Pauković davor.paukovic @ unidu.hr +385 20 446 011
Davor Pauković davor.paukovic @ unidu.hr +385 20 446 011
dr. sc. Aleksandar Selmanović sasa.selmanovic @ unidu.hr +385 20 445 737
dr. sc. Natalia Stagl Škaro natalia.stagl-skaro @ unidu.hr +385 20 446 027

Profesor visoke škole

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr.sc. Ariana Violić – Koprivec ariana.violic-koprivec @ unidu.hr +385 20 445 047

Viši predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Mr. sc. Silvija Batoš silvija.batos @ unidu.hr +385 20 445 874
dr.sc. Helena Brautović helena.brautovic @ unidu.hr
dr.sc. Zrinka Režić Tolj zrinka.rezic @ unidu.hr

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dipl.nov. Anuška Fjorović anuska.fjorovic @ unidu.hr
mag.rel.publ. Romana John romana.john @ unidu.hr +385 20 446 014

Predavač

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. Daniela Falkoni-Mjehović daniela.falkoni-mjehovic @ unidu.hr
mr. sc. Ivan Jelčić ivan.jelcic @ unidu.hr +385 20 445 738

Stručno vijeće Odjela za komunikologiju

red. prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik

članovi (nastavnici): izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, doc. dr. sc. Davor Ljubimir, doc. dr. sc. Đorđe Obradović, doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, doc. dr. sc. Davor Pauković, doc. dr. sc. Katja Bakija, doc. dr. sc. Marijana Musladin

predstavnici studenata: Marko Plavčić, Ivona Begušić

PROČELNIK

red. prof. dr. sc. Pero Maldini

tel: +385 20 446 025

e-mail: pero.maldini (at) unidu.hr

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

ured br. 153

 TAJNICA ODJELA

Paulina Bačić, mag. rel. publ.

tel: +385 20 446 020

e-mail: mediji (at) unidu.hr

Branitelja Dubrovnika 41

20000 Dubrovnik

Ured br. 157

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X