Pomorski odjel

Studij povijest Jadrana i Mediterana

Prijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za akademsku 2018./2019. Prijedlog kandidata za dodjelu...

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJUPreddiplomski1. Antea Marić, preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – 4.556, diploma cum laude2. Dario Šetka, preddiplomski studij Financijski menadžment – 4.545, diploma cum laudeDiplomski1. Lea Dražeta,...

Terenska nastava u Stonu

U sklopu terenske nastave u četvrtak, 23. siječnja studenti 2. i 3. godine bili su u Stonu. Predvođeni nastavnicima doc. Jasenkom Maslek i doc Marinko Marićem studenti su obišli muzej i lapidarij...

Student Stjepan Tot na ISHA seminaru u Zagrebu

Student druge godine preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana Stjepan Tot sudjelovao je od 6. do 12. siječnja 2020. godine na novogodišnjem ISHA seminaru u Zagrebu „Others in History: Images and Propaganda“....

Studenti Danko Mihajlović i Jadran Jeić na studentskoj radionici

Studenti preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana Danko Mihajlović i Jadran Jeićs doc. dr. sc. Irenom Ipšić sudjelovali su na predstavljanju rezultatastudentske radionice povodom 210. obljetnice osnutka Ilirskih pokrajina.

Natječaj – A stipendije

Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2019./ 2020. godinu.
 • Svi dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave
 • O studiju
 • Odluke
 • Pravilnik o završnom radu
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Upisi
 • Upute za predaju završnih radova
Izvanredni ispitni rok ožujak-travanj 2019/20.
III. godina
II. godina
I. godina
Izvedbeni plan nastave 2019/2020
Raspored konzultacija za ljetni semestar
Prijava teme završnog rada
Upute za izradu i oblikovanje završnog rada
Prijava završetka preddiplomskog studija
Pravilnik
Odluka o participiranju u troškovima studiranja
Odluka o uvjetima upisa u više godine studija
Odluka o obročnom plaćanju
Odluka o obročnom plaćanju
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Kalendar nastave 2019_20
O upisima
Brosura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je potvrdu kojom se potvrđuje da su Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upisom studijskog programa zajedničkoga preddiplomskoga sveučilišnog studijaPovijest Jadrana i Mediterana u Upisnik studijskih programa, stekli uvjete za početak izvođenja predloženoga studijskog programa.

Nositelj studija je Sveučilište u Dubrovniku, a suradnička je ustanova Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izvođenje studija započelo je akademske 2015./2016. godine i traje tri godine a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.).

Prethodno je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete provelo postupak vrednovanja novog studijskog programa, koji su recenzirala tri recenzenta, pa je, na prijedlog Povjerenstva, Senat, na svojoj 109. sjednici, održanoj 28. siječnja 2014., donio Odluku o izvođenju novog studijskog programa zajedničkoga preddiplomskog sveučilišnog studija. Temeljem odluke Senata, Sveučilište u Dubrovniku uputilo je Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO) zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti javnog financiranja, na koje je AZVO dalo pozitivno mišljenje. Također, Agencija je, na temelju podataka iz studije o opravdanosti izvođenja predloženog studijskog programa koje joj je Sveučilište dostavilo, napravila izračun i utvrdila da je preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana usklađen sa strateškim dokumentom Mrežom visokih učilišta. Uz to, Sveučilište je MZOS-u uputilo zahtjev da provede upis naznačenog studija u Upisnik studijskih programa.

Razlozi za pokretanje studija

Logično je da Dubrovnik, kao grad s izrazito bogatim povijesnim naslijeđem, dobije vlastiti studij iz područja humanističkih znanosti, polja povijest. Dubrovnik i Dalmacija imaju prestižnu institucionalnu infrastrukturu muzeja, knjižnica i arhiva za koje su iznimno potrebni kadrovi s obrazovanjem iz mediteransko-jadranske povijesti. Jednako tako, Dubrovnik ima rastuće Sveučilište i mrežu znanstvenih ustanova za kojih potrebe u potpunosti odgovara specifičan profil znanstvenika formiran na ovakvoj vrsti studija – osposobljenih za specijalistička istraživanja bogate povijesne baštine u regiji.

Program studija bitno je drugačiji od programa sličnih institucija u Hrvatskoj. Specifičnim ga čini izrazit naglasak na stjecanju znanja i vještina koje sežu od pomoćnih povijesnih znanosti sve do turističkog marketinga, a, s druge strane, sam programski sadržaj, fokusiran na srednjovjekovni i ranovjekovni Jadran i Mediteran s naglaskom na predmodernom razdoblju. Iako program sadržava kolegije koji se bave antičkom i modernom poviješću, težište je nastavi na području srednjeg i ranog novog vijeka. Fokusiranost na tu epohu logična je s obzirom na baštinu i kapacitete Dubrovnika, i omogućuje da studenti steknu izrazito visok stupanj upućenosti u problematiku.

Druga specifičnost studija je njegova geografska perspektiva. Naime, većina nastave usredotočena je na geografsku regiju koja se sastoji iz tri koncentrična dijela: cjelokupnog Mediterana, jadranskog prostora, te Dubrovnika i šire okolice. Ovakva geografska perspektiva studentima pruža drugačiji i detaljniji uvid u dubrovačko-dalmatinsku povijest od klasičnog kurikuluma koji je prezentira u okviru nacionalne povijesti.

Treća specifičnost studiju leži u snažnom naglasku na praktičnim vještinama. Uz uobičajenu edukaciju iz pomoćnih povijesnih znanosti (paleografije, diplomatike, kodikologije), studij obuhvaća i „arhivski praktikum“ posvećen prvenstveno arhivskom radu. Povrh toga velik broj kolegija o konkretnim povijesnim temama bit će popraćen radom na dokumentima u dubrovačkom Državnom arhivu. Uz naglasak na istraživačkom aspektu historiografije, studij također nudi kolegije koji se bave turizmom, kulturnim menadžmentom ili konzervacijom. Cilj oblikovanog ovakva, snažno interdisciplinarnog programa jest spojiti klasično humanističko obrazovanje s menadžerskim i marketinškim vještinama, čime bi se stvorili kadrovi osposobljeni da povjesničarsko znanje primijene i izvan uskoga znanstvenog polja – u medijima, u kulturnom i turističkom sektoru.

Upisi

Studenti će ovaj studij upisivati u statusu redovitih i izvanrednih studenata.

Uvjeti upisa bit će objavljeni u Natječaju za upis u prvu godinu preddiplomskih studija, a sve informacije bit će dostupne na web-stranici www.unidu.hr/upisi.

doc. dr. sc. Marinko Marić, predsjednik Stručnog vijeća

doc. dr. sc. Marija Gjurašić

doc. dr. sc. Irena Ipšić

doc. dr. sc. Jasenka Maslek

Andrea Vučur, studentica

 1. prof. dr. sc. Pero Maldini
 2. izv. prof. dr. sc. Davor Pauković
 3. izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava
 4. izv. prof. dr. sc. Natalia Stagl Škaro
 5. izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković
 6. izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica
 7. doc. dr. sc. Katja Bakija
 8. doc. dr. sc. Marija Gjurašić
 9. doc. dr. sc. Irena Ipšić
 10. doc. dr. sc. Mara Marić
 11. doc. dr. sc. Marinko Marić
 12. doc. dr. sc. Jasenka Maslek
 13. doc. dr. sc. Marijana Musladin
 14. dr. sc. Helena Brautović
 15. dr. sc. Ariana Violić Koprivec
 16. mr. sc. Sandra Didović Baranac
 17. mr. sc. Ivana Nakić Lučić
 18. Jelena Dubčić, prof.

Voditelj studija: doc. dr. sc. Marinko Marić

Tel: +385 20 446 071

E-mail: marinko.maric @ unidu.hr

Ured: 114

Tajništvo studija: Daria Vučijević, mag. oec.

Tel: +385 20 446 070

E-mail: povijest @ unidu.hr

Ured: 113

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X